SHINEE WORLD The 4th Stage Mở rộng

SHINEE WORLD The 4th Stage

Mới

940 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 940 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 940 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 410 ₫.

+ 2CD

+ ptb 172p

+ Lyric book 40p

+ poster

+ 1 random card

DISK(CD) 1.
01.Shinee, In The House
02.Sherlock_Shinee World 4 Ver.
03.Shine (Medusa Ⅰ)_Shinee World 4 Ver.
04.낯선자 (Stranger)_Shinee World 4 Ver.
05.Picasso (Korean Ver.)
06.산소 같은 너 (Love Like Oxygen)
07.Your Name
08.Your Number (Korean Ver.)_Shinee World 4 Ver.
09.사.계.한 (Love Should Go On)_Shinee World 4 Ver.
10.사.계.후 (Love Still Goes On)_Shinee World 4 Ver.
11.닫아줘 (Close The Door)
12.알람시계 (Alarm Clock)_Shinee World 4 Ver.
13.Excuse Me Miss_Shinee World 4 Ver.
14.1분만 (One Minute Back)
15.Colorful
16.Jojo
17.Love Sick
18.하나 (One)
19.버리고 가 (Better Off)
20.너의 노래가 되어 (An Ode To You)
DISK(CD) 2.
01.Wowowow
02.Woof Woof_Shinee World 4 Ver.
03.Dream Girl_Shinee World 4 Ver.
04.Runaway_Shinee World 4 Ver.
05.Ready Or Not_Shinee World 4 Ver.
06.아름다워 (Beautiful)_Shinee World 4 Ver.
07.3 2 1 (Korean Ver.)
08.Nightmare_Shinee World 4 Ver.
09.다이너마이트 (Dynamite)_Shinee World 4 Ver.
10.Everybody_Shinee World 4 Ver.
11.View
12.누난 너무 예뻐 (Replay)_Shinee World 4 Ver.
13.Lucky Star (Korean Ver.)
14.재연 (An Encore)
15.Bonus Track_Studio Ver. : Your Number (Korean Ver.)_Studio Ver.
16.Bonus Track_Studio Ver. : Picasso (Korean Ver.)_Studio Ver.
17.Bonus Track_Studio Ver. : Lucky Star (Korean Ver.)_Studio Ver. √