See The Light Mở rộng

See The Light

Mới

Giá 1,100k/bộ.

Trên 5 bộ: 1060k/bộ

Trên 10 bộ: 1030k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

1 100 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1100 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1100 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 650 ₫.

Mô tả: photobook A4 200p.

Quà tặng: smile collection ptb (đặt trước 5/4/2015), poster A2, sticker, photocard x 15, sticker, photo slogan??? quà tặng đặc biệt thông báo sau :v

Đặt cọc trước 23/5/2015.

Vận chuyển ~ 7/2015.

Giá 1,100k/bộ.

Trên 5 bộ: 1060k/bộ

Trên 10 bộ: 1030k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

ys900105.kr/goods/