White hole - Eskimo Mở rộng

White hole - Eskimo

Mới

Giá 850k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

900 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 900 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 900 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 350 ₫.

Mô tả: DVD x 3

Quà tặng: Candle set (mini candle + candle holder + holder cover) / Transparent photo card set, Hard case / Photo brochure / A2 size poster / Photo card set / Anti-electromagnetic wave sticker.

Đặt cọc trước 30/5/2015.

Vận chuyển ~ 8/2015.

Giá 900k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

eskimo56.ivyro.net/bbs/view.php?id=notice&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=3