STROBO 2 - Overflow 2 Mở rộng

OVERFLOW 2nd Photobook "STROBO 2"

Mới

Giá 1,250k/bộ 1,350k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

1 350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 025 ₫.

< Product Information >

- A4 size, about 200p (exclude THE LOST PLANET pics)
- Soft cover, rendezvous Paper
- 100% Fan Photo(taken by us), All color, mainly including unuploaded photo< Free Gift >

1. overseas gift
DVD (Only PC play) : around 50min
mainly including unuploaded video

2. Gifts for all
① baekhyun sheep doll (please check preview board)
② mini photobook with EXO
③ Photocard 30EA + tincase
④ photo fan
⑤ Shielding sticker
⑥ A2 poster
⑦ Polaroid SET

* mini photobook including the lost planet & other schedule pics

< Remittance period >

  2015.02.14(Sat) ~ 03.20(Fri)

Giá 1,250k/bộ 1,350k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

over-flow.kr/bbs/zboard.php?id=002&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=11