BaekHyun - Good better best Mở rộng

BaekHyun - Good better best

Mới

Giá 1,350k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,300k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,260k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

1 350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 025 ₫.

Mô tả: photobook A4 220p.

Quà tặng: 

Đặt trước 10/5/2015 tặng: gói baby gồm mini photobook, mini dvd, photocard, postcard, poster.

Quà tặng chung: dvd, photocard, polaroid, poster, quạt, túi đựng.

Quà tặng may mắn nếu đặt trong các ngày 22/4 ~ 29/4, 11/5 ~ 18/5, 1/6 ~ 8/6, 23/6 ~ 29/6: bí mật.

Đặt cọc trước 29/6/2015.

Vận chuyển ~7/2015.

Giá 1,300k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,280k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,250k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

baekhyun-a.net/bbs/view.php?id=2ntc&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=1