My own boys Mở rộng

My own boys

Mới

Giá 1,280k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

1 280 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1280 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1280 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 920 ₫.

Mô tả photobook A4 200p

Quà tặng FCFS: mini photobook Moe book.

Quà tặng chung: photocard ver A, poster A2 x 3, polaroid, sticker, photocard ver B sticer B3 x 5, postcard, sticker, viết bi.

Đặt cọc trước 22/6/2015.

Vận chuyển ~ 7/2015.

Giá 1,280k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

exobeagles.com/bbs/view.php?id=goodsnotice&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=1