Ambossing - Lucky Strike Mở rộng

Ambossing - Lucky Strike

Mới

Giá 1,200k/bộ.

Cọc 600k/bộ.

Chi tiết hơn

1 200 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1200 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1200 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 800 ₫.

Mô tả: photobook A4 140p, DVD x 2 (hoặc 1).

Quà tặng: poster A3 x 1, slogan, poster A4 x 2, postcard x 2, photocard x 12, polaroid, nametag, sticker, SMT IN TW photocard x 4 (random).

Đặt cọc trước 10/7/2015 (nhận nhìu gift), 13/8/2015.

Vận chuyển ~ 9/2015.

Giá 1,200k/bộ.

Cọc 600k/bộ.

ambossing.com/xe/luckys/33484