Donate f(x)

Mới

Donate:

+ Set A: 350k.

+ Set B: 590k.

+ Set C: 1280k.

Riêng Set C cọc tối thiểu 700k.

Chi tiết hơn

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1280 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1280 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 920 ₫.

Quà tặng:

+ Set A: photocard x 5, postcard x 5, mini slogan, quạt.

+ Set B: Set A, mini photobook.

+ Set C: Set B, mini photobook ver 2, ly nước.

Donate trước 30/9/2015.

+ Set A: 350k.

+ Set B: 590k.

+ Set C: 1280k.

Riêng Set C cọc tối thiểu 700k.

cfile30.uf.tistory.com/image/2408733455FC000E1CF33E

docs.google.com/forms/d/1Y6CULfv8DXdFFwBO0mNLU-velPt60oJMCA82Qm2-OvY/viewform?c=0&w=1