Kryptonite 2015 Mở rộng

Kryptonite 2015

Mới

Giá 490k/bộ.

Cọc 300k.

HANCHI, DOOCHI, SECHI, KKUCHI

Chi tiết hơn

490 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 490 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 490 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 735 ₫.

Mô tả: lego mini

Quà tặng: poster A4 x 2 (đặt cọc trước 8/8/2015), brouche, band???

Đặt cọc trước 5/9/2015.

Vận chuyển ~ 10/2015.

Giá 490k/bộ.

Cọc 300k.

HANCHI, DOOCHI, SECHI, KKUCHI

jungsoojung.com/xe/index.php?mid=kor&document_srl=954079