Soojung - 2016 season's greeting with love Mở rộng

Soojung - 2016 season's greeting with love

Mới

+ Slogan: 500k/bộ.

+ Lịch: 600k/bộ.

+ Full set: 980k/set.

Cọc 300k.

Chi tiết hơn

500 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 980 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 980 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 470 ₫.

Mô tả: slogan, lịch.

Quà tặng:

+ Lịch: fancam, photocard x 8, postcard x 4, sticker, poster A2.

+ Slogan: photocard x 4, postcard x 2.

+ Full set: banner

Đặt cọc trước 22/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

+ Slogan: 500k/bộ.

+ Lịch: 600k/bộ.

+ Full set: 980k/set.

Cọc 300k.

soojung-a.com/bbs/zboard.php?id=2016_e