2012 INFINITE CONCERT : SECOND INVATION [EVOLUTION] (2 DISC) Mở rộng

2012 INFINITE CONCERT : SECOND INVATION [EVOLUTION] (2 DISC)

Mới

Giá 790k/bộ

Chi tiết hơn

790 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 790 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 790 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 185 ₫.

DVD 2 Disc + Photobook
DISK(DVD) 1.
01.Intro
02.다시 돌아와
03.Hysterie
04.Shot
05.Tic Toc
06.날개
07.붙박이별
08.마음으로
09.Because (Dong Woo Solo)
10.Sexy Back (Sung Yeol Solo with Hoya)
11.연애시대 (L Solo)
12.BTD(Before The Dawn)
13.Paradise
14.눈물만 (Sung Kyu Solo)
15.O (Omarion) (Hoya Solo)
16.성인식 (Sung Jong Solo)
17.Couple (Woo Hyun Solo)
18.1/3
19.몰라
20.Can You Smile
21.Real Story
22.Cover Girl
23.Nothing's Over
24.She's Back
25.내꺼하자
26.맡겨
27.Julia (Encore)
28.하얀고백 (Encore)
DISK(DVD) 2.
01.Special Movie : 닥치고 인피니트 Part1
02.Special Movie : 닥치고 인피니트 Part2
03.Member Direct Cam : Shot
04.Member Direct Cam : 1/3
05.Making Movie