INFINITE - GROW (2 DISC) Mở rộng

INFINITE - GROW (2 DISC)

Mới

Giá 830k/bộ

Chi tiết hơn

830 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 830 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 830 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 245 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.OPENING03:10:00
02.성규의 트라우마
03.성열의 O.G..S
04.누구보다 바쁜 엘
05.막내의 고민
06.인피니트, 그들의 가족
07.우현의 새로운 도전
08.완벽주의자 호야
09.성열의 깜짝 이벤트
10.진심이 담긴 엘의 고백
11.혼자가 아니야
12.춤추는 소년 호야
13.동우의 새로운 취미
14.사과와 용서, 그리고 화해
15.트라우마의 극복
16.꿈꾸는 소년 우현
17.그렇게 한발 앞으로
18.ONE SMALL STEP
19.OUTRO
DISK(DVD) 2. 특전 영상
01.영화 코멘터리
02.비하인드클립
03.공식 예고편