2017 THE DAY OF SEONGYEOL Mở rộng

2017 THE DAY OF SEONGYEOL

Mới

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 970 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 970 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 455 ₫.

Giá:

+ Set L: 350k/set: key ring, photocard, sticker từ.

+ Set S: 5700k/set: lịch, postcard, poster A2, sticker từ.

+ Set Y: 970k/set: lịch, key ring, mini photobook, postcard, poster A2, photocard, card trong suốt, sticker từ.

Đặt trước 24/11/2016.

Vận chuyển ~ chưa biết.