The 1st Asia Tour: Into The New World [포스터+지관통 무료증정] Mở rộng

The 1st Asia Tour: Into The New World [포스터+지관통 무료증정]

Mới

48 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 48 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 48 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 72 ₫.

[CD-1]
1. Nine Angels 
2. 소원을 말해봐(Genie) - Rock Tronic Remix ver. 
3. Show! Show! Show! 
4. 소녀시대(Girls' Generation) 
5. Beginning 
6. It's Fantastic 
7. Etude 
8. Ooh La-La! 
9. Kissing You 
10. 1년 後 (One Year Later) 
11. 좋은 사람 있으면 소개시켜줘 (윤아) 
12. Sunny (써니) 
13. Umbrella (티파니) 
14. Hush Hush; Hush Hush (태연) 
15. Chocolate Love 
16. Honey (소원) 
17. Dear. Mom 
18. 영원히 너와 꿈꾸고 싶다 (Forever) 


[CD-2]
19. 사랑은 선율을 타고(Day By Day) 
20. 동화 (My Child) 
21. Barbie Girl (제시카) 
22. Santa Baby (수영) 
23. 라벨:모음곡「거울」제4곡「어릿광대의 아침노래」(서현) 
24. Sixteen Going On Seventeen (서현) 
25. Over The Rainbow 
26. 1,2 Step (유리) 
27. 다시 만난 세계 (Into The New World) 
28. 웃자 (Be Happy) 
29. 힘 내! (Way To Go) 
30. Gee 
31. Touch The Sky 
32. 냉면 (차가운 니 얼굴) 
33. 하하하송(HaHaHaSong) 
34. Complete 
35. Baby Baby 
36. Oh! 

[BONUS TRACK]
37. Beautiful Girls (feat.유영진) 
38. Singin' In The Rain (Studio ver.)