SNSD - 4th Phantasia concert (2DVD) Mở rộng

SNSD - 4th Phantasia concert (2DVD)

Mới

Hạn chót 31/5/2017.

Nhận cọc tối thiểu 300k/bộ.

Chi tiết hơn

850 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 850 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 850 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 275 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.Intro01:26:00
 아티스트
 • : 소녀시대
 
02.You Think
 아티스트
 • : 소녀시대
 
03.소원을 말해봐 (Genie)
 아티스트
 • : 소녀시대
 
04.예감 (Bump It)
 아티스트
 • : 소녀시대
 
05.Show Girls
 아티스트
 • : 소녀시대
 
06.Opening Ment
 아티스트
 • : 소녀시대
 
07.어떤 오후 (One Afternoon)
 아티스트
 • : 소녀시대
 
08.PAPARAZZI
 아티스트
 • : 소녀시대
 
09.Kissing You
 아티스트
 • : 소녀시대
 
10.Ment
 아티스트
 • : 소녀시대
 
11.Green Light
 아티스트
 • : 소녀시대
 
12.Paradise
 아티스트
 • : 소녀시대
 
13.아드레날린 (Adrenaline) _Girls’ Generation-TTS
 아티스트
 • : 소녀시대
 
14.Lion Heart
 아티스트
 • : 소녀시대
 
15.Check
 아티스트
 • : 소녀시대
 
16.Gee
 아티스트
 • : 소녀시대
 
17.Mr.Mr.
 아티스트
 • : 소녀시대
 
18.Sign
 아티스트
 • : 소녀시대
 
19.Run Devil Run
 아티스트
 • : 소녀시대
 
20.Mr.Taxi (Korean Ver.)
 아티스트
 • : 소녀시대
 
DISK(DVD) 2.
01.Catch Me If You Can01:20:00
 아티스트
 • : 소녀시대
 
02.Fire Alarm
 아티스트
 • : 소녀시대
 
03.The Boys
 아티스트
 • : 소녀시대
 
04.Ment
 아티스트
 • : 소녀시대
 
05.다시 만난 세계 (Into The New World)
 아티스트
 • : 소녀시대
 
06.첫눈에... (Snowy Wish)
 아티스트
 • : 소녀시대
 
07.Diamond
 아티스트
 • : 소녀시대
 
08.Closing Ment
 아티스트
 • : 소녀시대
 
09.LOVE & GIRLS
 아티스트
 • : 소녀시대
 
10.PARTY (Winter Ver.)