Yoona - Seoul Exhibition Goods Mở rộng

Yoona - Seoul Exhibition Goods

Mới

Giá từng sản phẩm theo hình:

1. Photobook A4 100p: 480k

2. Postcard 5 tấm: 150k

3. Keyring: 150k

4. Photocard 3 card + 2 card trong suốt: 100k

5. Túi xách: 440k

6. Scrap keyring: 150k

7. Card in: 50k

Fullset: 1,300k

Hạn chót 29/5/2017.

Chi tiết hơn

480 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 950 ₫.

Giá từng sản phẩm theo hình:

1. Photobook A4 100p: 480k

2. Postcard 5 tấm: 150k

3. Keyring: 150k

4. Photocard 3 card + 2 card trong suốt: 100k

5. Túi xách: 440k

6. Scrap keyring: 150k

7. Card in: 50k

Fullset: 1,300k

Hạn chót 29/5/2017.