TaeTiSeo - Holler Mở rộng

TaeTiSeo - Holler

Mới

Giá 320,000đ/bộ gồm:

- Album TTS

- 84 trang lời bài hát

- Photocard

- Poster limited

- Poster theo yêu cầu.

Hạn đặt: 17/9.

Vận chuyển: có tại VN ngày 22/9.

Giá đợt sau là 340,000đ/bộ.

Chi tiết hơn

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

Giá 320,000đ/bộ gồm:

- Album TTS

- 84 trang lời bài hát

- Photocard

- Poster limited

- Poster theo yêu cầu.

Hạn đặt: 17/9.

Vận chuyển: có tại VN ngày 22/9.

340,000đ/bộ.


1. Holler
2. 아드레날린 (Adrenaline)
3. 내가 네게 (Whisper)
4. Stay
5. Only U
6. EYES