BTS - 2017 Season Greetings Mở rộng

BTS - 2017 Season Greetings

Mới

1 150 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1150 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1150 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 725 ₫.

1. Desk Calendar_캘린더
Size : 240mm*164mm / 표지 포함 28P
(2016. 12 - 2017. 12)

2. Planner_플래너,
Size : 165mm*240mm / 표지 포함 108P

3. DVD
약 70분 분량의 미니운동회 및 시즌그리팅 화보 촬영 현장 영상
지역코드 1,3 / 한국어음성, 자막(한,영,중)

4. Standing Calendar_스탠딩 캘린더
3면이 사진과 달력으로 구성된 세워놓을 수 있는 타입
Size: 120mm*210mm

5. Greeting Card_연하장
Dear A.R.M.Y 에게 보내는 멤버들의 친필 메시지 카드
사이즈_Size: 150mm*100mm

6. Sticker_스티커
락커를 나만의 스타일로 꾸밀 수 있는 네임택, 그래픽, 사진으로 구성된 스티커
사이즈_Size: 150mm*100mm / 1set(3ea)

7. PhotoCard_포토카드
랜덤으로 들어가있는 포토카드
사이즈_Size: 88mm*63mm / Random(1ea)

8. Key Ring
키링, BTS 미니운동회 유니폼 스타일의 작고 귀여운 키링
사이즈_Size: 43mm*70mm

* MINI LOCKER BOX
사이즈 : 130mm*250mm*177mm