BTS NOW2 DVD IN EUROPE & AMERICA (1 DISC) Mở rộng

BTS NOW2 DVD IN EUROPE & AMERICA (1 DISC)

Mới

895 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 895 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 895 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 343 ₫.

-DVD

-Photobook 242P

-Poster

-1 스탠딩 페이퍼 (1 Standing Paper) + 북마크 (Bookmark)