Dark & Wild Mở rộng

Dark & Wild

Mới

Giá: 400,000đ/bộ

Chi tiết hơn

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

1. Intro : What am I to you
2. Danger
3. 호르몬 전쟁
4. 힙합성애자
5. Let Me Know
6. Rain
7. BTS Cypher PT.3 : KILLER
8. Interlude : 뭐해
9. 핸드폰 좀 꺼줄래
10. 이불킥
11. 24/7=heaven
12. 여기 봐
13. 2학년
14. Outro : 그게 말이 돼?