BTS - SKOOL LUV AFFAIR 2nd Mini Album Mở rộng

BTS - SKOOL LUV AFFAIR 2nd Mini Album

Mới

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 525 ₫.

DISK(CD)
01.Intro: Skool Luv Affair
02.상남자 (Boy In Luv)
03.Skit: Soulmate
04.어디에서 왔는지
05.하루만
06.Tomorrow
07.BTS Cypher PT.2: Triptych
08.등골브레이커
09.JUMP
10.Outro: Propose