2016 BTS Season Greeting Mở rộng

2016 BTS Season Greeting

Mới

1 000 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1000 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1000 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 500 ₫.

[CONTENTS]
01. 2016 Calendar
02. 2016 Diary
03. Making DVD
04. Sticker
05. Pop-up
06. Greeting Card
07. Poster Calendar