(CNBLUE) - 1집 [FIRST STEP] Mở rộng

(CNBLUE) - 1집 [FIRST STEP]

Mới

360 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 360 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 360 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 540 ₫.

DISK(CD)
01.직감
02.Love Girl
03.상상 (Imagine)
04.I Don't Know Why
05.사랑은 비를 타고
06.Lie
07.One Time
08.Just Please
09.Wanna Be Like U
10.Ready N Go
11.고마워요
12.One Of A Kind