Nhật ký & DVD - Bacaimi! Mở rộng

Nhật ký & DVD - Bacaimi!

Mới

Giá

+ Nhật ký: 770k/bộ.

+ DVD: 630k/bộ.

+ Fullset: 1300k/bộ.

Cọc 400k/bộ.

Chi tiết hơn

660 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1330 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1330 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 995 ₫.

Mô tả: nhật ký A5 180p, dvd.

Quà tặng: lịch treo tường 2016 (one day).

+ Nhật ký: poster A2 ver A, photocard ver A, polaroid ver A, sticker chống từ ver A, sticker trong suốt x 2, bookmark.

+ DVD: poster A2 ver B, photocard ver B, polaroid ver B, sticker chống từ ver B.

+ Fullset: mingstop, motion book (đặt trước 10/10/2015).

Đặt cọc trước 30/11/2015.

Vận chuyển ~ 1/2016.

Giá

+ Nhật ký: 770k/bộ.

+ DVD: 630k/bộ.

+ Fullset: 1300k/bộ.

Cọc 400k/bộ.

exo-xiumin.com/bbs/view.php?id=n&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=2