Donate More Than Love Mở rộng

Donate More Than Love

Mới

490 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 900 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 900 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 350 ₫.

Mô tả: donate XiuMin.

Quà tặng:

+ Set A: sách toàn mắt của xiumin, quà tặng bí mật ver A.

+ Set B: DVD, figure key ring x 3, quà tặng bí mật ver B.

Donate trước 28/2/2016.

Vận chuyển ~ 3/2016.

Giá:

+ Set A: 490k.

+ Set B: 900k.

xiumin900326.com/160326/