2015 1st project 'Chocolate Insomnia' Mở rộng

Two Moons 2015 1st project 'Chocolate Insomnia'

Mới

A. Donate 400k tặng: bộ xếp hình Sehun, sticker, photocard ver A, mini poster, ghi chú.

B. Donate 1000k tặng: photobook B5 160p, polaroid, photocard ver B, sticker, poster A2.

C. Donate 1,250k tặng: FULL A + B

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 875 ₫.

Dự án hỗ trợ Sehun...

A. Donate 400k tặng: bộ xếp hình Sehun, sticker, photocard ver A, mini poster, ghi chú.

B. Donate 1000k tặng: photobook B5 160p, polaroid, photocard ver B, sticker, poster A2.

C. Donate 1,250k tặng: FULL A + B

*** Tặng quà bí mật, postcard. (Đặt cọc trước 30/1/2015)

Đặt cọc trước 11/4/2015.

Cọc 300k/bộ.

oohsehun.net/bbs/view.php?id=g_notice&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=3