Hỗ trợ XIUMIN B-DAY

Mới

Hỗ trợ loại A: 100,000đ tặng photocard x 5.

Hỗ trợ loại B: 650,000đ tặng miniphotobook B5 70p kèm photocard x 5.

Hỗ trợ trước 3/3/2015.

Chi tiết hơn

100 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 650 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 650 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 975 ₫.

Hỗ trợ: 100,000đ tặng photocard x 5.

Hỗ trợ: 650,000đ tặng miniphotobook B5 70p kèm photocard x 5.

Hỗ trợ trước 3/3/2015.

xiuminnuna.com/bbs/view.php?id=notice2&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=1