DIAN CECHT - LOVISM Mở rộng

DIAN CECHT - LOVISM

Mới

Giá 1,300k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,250k/bộ.

Cọc 400k/bộ.

Chi tiết hơn

1 300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 950 ₫.

Mô tả: photobook A4 200p.

Quà tặng: DVD, túi đựng, poster A2 ver B, polaroid, photocard, sticker, poster A2 ver A, postcard, quạt.

Đặt cọc trước 29/6/2015.

Vận chuyển ~ 9/2015.

Giá 1,300k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,250k/bộ.

Cọc 400k/bộ.

diancecht1007.dothome.co.kr/bbs/view.php?id=goods_notice&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=3