Chen & Sehun - 1st goods package Mở rộng

Chen & Sehun - 1st goods package

Mới

Giá 250k/bộ.

Không nhận cọc.

Chi tiết hơn

250 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 375 ₫.

Mô tả: poster A4 x 2 (Chen + Sehun), photocard x 10, card trong suốt x 2, postcard x 1, sticker trong suốt x 10, sticker x 5.

Đặt cọc trước 9/8/2015.

Vận chuyển ~ 8/2015.

Giá 250k/bộ.

Không nhận cọc.

blog.naver.com/PostList.nhn?from=postList&blogId=chen_sehun2¤tPage=2