Beatboy - Love Mi Nho Mở rộng

Beatboy - Love Mi Nho

Mới

Giá 450k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

450 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 450 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 450 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 675 ₫.

Mô tả: slogan, quạt.

Quà tặng: photocard, polaroid.

Đặt cọc trước 19/8/2015.

Vận chuyển ~ 9/2015.

Giá 450k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

form.office.naver.com/form/responseView.cmd?formkey=ZDhhNTU2NTEtMmQ2OS00MjU2LTg2NzctNTU5MDIzOWIxZGQ2&sourceId=urlshare