2015 Happy TaeHyun support Mở rộng

HEART ATTACK 2015 Happy TAEHYUN Day Support Project

Mới

A. Donate 300k tặng: poster A3, photocard x 5, postcard x 4, ghi chú.

B. Donate 720k tặng: poster A3, photocard x 5, postcard x 4, ghi chú, slogan towel, gương chibi.

C. Donate 1500k tặng: poster A3, photocard x 5, postcard x 4, ghi chú, slogan towel, gương chibi, mini photobook B5 80p, postcard.

Chi tiết hơn

300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 250 ₫.

A. Donate 300k tặng: poster A3, photocard x 5, postcard x 4, ghi chú.

B. Donate 720k tặng: poster A3, photocard x 5, postcard x 4, ghi chú, slogan towel, gương chibi.

C. Donate 1500k tặng: poster A3, photocard x 5, postcard x 4, ghi chú, slogan towel, gương chibi, mini photobook B5 80p, postcard.

Donate trước ngày 1/5/2015.

nam-taehyun.com/bbs/view.php?id=support&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=4