SNSD WORLD TOUR [GIRLS & PEACE IN SEOUL] Mở rộng

SNSD WORLD TOUR [GIRLS & PEACE IN SEOUL]

Mới

880k/bộ.

Trên 20: 840k/bộ.

Chi tiết hơn

880 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 880 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 880 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 320 ₫.

2DVD + photobook 100P + poster

DISK(DVD) 1.
01.Intro01:30:00
02.훗 (Hoot)
03.Animal
04.말해봐 (Talk Talk)
05.The Boys
06.I Got A Boy
07.오프닝 멘트
08.Say yes
09.Dancing Queen
10.MR.TAXI (Korean Ver.)
11.T. O. P
12.Flower Power
13.Paparazzi
14.Run Devil Run
15.Reflection
16.Promise
17.Baby Baby
18.I'm A Diamond
19.Express 999
DISK(DVD) 2.
20.소원을 말해봐 (Genie)01:35:00
21.THE GREAT ESCAPE
22.Can't Take My Eyes Off You
23.My J
24.Kissing You
25.힘 내! (Way To Go)
26.Gee
27.멘트
28.영원히 너와 꿈꾸고 싶다 (Forever)
29.다시 만난 세계 (Into The New World)
30.Love & Girls
31.Oh!
32.멘트
33.봄날 (How great is your love)
34.Twinkle
35.클로징 멘트