Woorissica 2015 Photobook - DVD - Calendar Mở rộng

Woorissica 2015 Photobook - DVD - Calendar

Mới

Giá:

A. Lịch: 560k/bộ.

B. PTB+DVD+CAPTURE: 1,000k/bộ.

C. FULLSET: 1,460k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

560 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1460 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1460 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 190 ₫.

Mô tả: photobook A4 120p, capture book A5 100p, DVD, lịch bàn 26p.

Quà tặng: Đặt A/B: sticker, chibi Sica band???, poster A3, photocard x 3.

Đặt C: lót chuột, mini note, polaroid x 5, sticker, chibi Sica band???, poster A3, photocard x 3.

Đặt cọc trước 31/3/2015.

Vận chuyển ~ 4/2015.

Giá:

A. Lịch: 560k/bộ.

B. PTB+DVD+CAPTURE: 1,000k/bộ.

C. FULLSET: 1,460k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

woorissica.com/bbs/view.php?id=goods&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=63