Shining Smile - California Mở rộng

Shining Smile Special Project 'CALIFORNIA GIRL'

Mới

Giá 1,350k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,300k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,270k/bộ.

Cọc 400k/bộ.

Chi tiết hơn

1 350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 025 ₫.

Mô tả: photobook A4 200p, DVD.

Quà tặng: poster A4 ver A+B, postcard, sticker, polaroid, sticker, postcard.

Đặt cọc trước 8/7/2015

Vận chuyển ~ 8/2015.

Giá 1,350k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,300k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,270k/bộ.

Cọc 400k/bộ.

shiningsmile.kr/5th/