2015 GGU3NET BIRTHDAY SUPPORT Mở rộng

2015 GGU3NET BIRTHDAY SUPPORT

Mới

A. Donate 1,180k

B. Donate 1,500k

Chi tiết hơn

1 180 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 250 ₫.

A. Donate 1,180k tặng: photobook 150p, DVD, sticker, photocard, giấy chứng nhận donate =)))

B. Donate 1,500k tặng: quà đặc biệt (công bố sau) photobook 150p, DVD, sticker, photocard, giấy chứng nhận donate =)))

Donate trước ngày 30/5/2015.

Vận chuyển ~ 7/2015.