Woorisica - 2016 calendar diary Mở rộng

Woorisica - 2016 calendar diary

Mới

Giá:

+ Lịch: 620k/bộ.

+ Nhật ký: 680k/bộ.

+ Fullset: 1,200k/set.

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

620 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1200 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1200 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 800 ₫.

Mô tả: lịch, nhật ký.

Quà tặng:

+ Lịch / Nhật ký: sticker chibi, mini poster, lịch mini.

+ Fullset: sticker chibi, mini poster, lịch mini, bộ bài * 56, postcard dạng lịch.

Đặt trước 10/1/2015.

Vận chuyển ~ 2/2016.

Giá:

+ Lịch: 620k/bộ.

+ Nhật ký: 680k/bộ.

+ Fullset: 1,200k/set.

Cọc 400k.

woorissica.com/xe/data/879570