Jessica fan meeting Mở rộng

Jessica fan meeting at Ho Chi Minh (27/11/2016)

Mới

CAT 1 màu xanh lá cây: 2,300k/vé.

CAT 2 màu dương: 1,900k/vé.

CAT 3 màu vàng: 1,500k/vé.

CAT 4 màu đỏ: 900k/vé. Cọc 500k/vé.

Chi tiết hơn

  • CAT 1
  • CAT 2
  • CAT 3
  • CAT 4
  • Đứng
  • Ngồi

2 300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 2300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 2300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 3 450 ₫.

Chào các bạn,

Mình nói trước là sẽ lấy tiền công 50,000đ/vé nhé. Các bạn thích mình thì ủng hộ :D

Thông tin vé

CAT 1 màu xanh lá cây: 2,360k/vé. 2,300k/vé.

CAT 2 màu dương: 1,900k/vé. 1,900k/vé.

CAT 3 màu vàng: 1,440k/vé. 1,500k/vé.

CAT 4 màu đỏ: 980k/vé. 900k/vé. Cọc 500k/vé.

Hiện tại chưa có giá nên để trống, sẽ cập nhật khi có tin chính thức.