Jessica - Shake it off Mở rộng

Jessture 4th Photobook "Shake it off"

Mới

Giá 1,250k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,200k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,170k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

1 250 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 875 ₫.

Mô tả photobook A4 208p

Quà tặng: lịch, photocard x 10, lót chuột, slogan, sticker, túi đựng. Postcard ver A + B (nếu group trên 10)

Đặt cọc trước 26/3/2015.

Vận chuyển ~ 4/2015.

Giá 1,250k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,200k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,170k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

jessture.ivyro.net/bbs/view.php?id=pb4notice&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=1