2015 CALENDAR & TTS PHOTOBOOK "VIVID TELEPATHY" Mở rộng

2015 CALENDAR & TTS PHOTOBOOK "VIVID TELEPATHY"

Mới

620 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 875 ₫.

- 2015 CALENDAR

Wall calendar / Vertical / All color / activities in 2014

Quà tặng: 

Mini calendar (12 photocards) / Print photos (4) / Mini note / Pencil

- TTS PHOTOBOOK

Soft cover / All color / 100 pages / 2014 TTS promotions

Quà tặng:

B3 poster (1) / Print photos (5) / Photo card / Cell phone electromagnetic wave shielding sticker

2015 CALENDAR & TTS PHOTOBOOK

Quà tặng: 

DVD (1CD, running time tba) / B3 poster (2)

Holder / Print photos (9) / Mini calendar (12 photocards) / Mini note / Pencil 

Photo card / Cell phone electromagnetic wave shielding sticker

Giá:

Lịch: 620,000đ.

Photobook: 720,000đ.

Set: 1,280,000đ.

Đặt cọc: trước 29/11/2014.

Vận chuyển ~ 12/2014.

completebliss.kr/VIVIDTELEPATHY/155582