Gấu bông MinoKuma & TaeHyeonbany Mở rộng

Gấu bông MinoKuma & TaeHyeonbany

Mới

Giá 800/set (2 gấu)

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

800 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 800 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 800 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 200 ₫.

Mô tả: gấu bông mino kuma & taehyeon bany 20cm

Đặt cọc trước 31/8/2015.

Vận chuyển ~ không rõ.

Giá 800/set (2 gấu)

Cọc 400k.

birthdayevent-thisis.kr/