Mizone - 1st photobook calendar

Mới

Lịch: 620k/bộ.

Photobook: 1250k/bộ.

Fullset: 1,600k/set.

Cọc 400k.

Chi tiết hơn

620 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1600 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1600 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 400 ₫.

Mô tả: lịch 50p, photobook A4 200p.

Quà tặng:

Lịch: lịch A5, fancam A, photocard x 42 ver A kèm case, poster A4 x 6.

Photobook: lót chuột, fancam ver B, photocard x 42 ver B kèm case, brouche.

Fullset: memoboard, sticker memo.

Đặt cọc trước 30/10/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

Lịch: 620k/bộ.

Photobook: 1250k/bộ.

Fullset: 1,600k/set.

Cọc 400k.

beast091016.com/bbs/zboard.php?id=goodsale&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=4480