2016 Infinite donate Mở rộng

2016 Infinite donate

Mới

200 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 650 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 650 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 975 ₫.

Set A: 200k: quạt x 2, photocard x 5, sticker x 2, poster A4.

Set B: 350k: set A, photocard x 2, sticker x 2, postcard x 3, card trong suốt x 3

Set C: 650k: set B, bình, sticker, polaroid x 5.

Donate trước 1/8/2016.

form.office.naver.com/form/responseView.cmd?formkey=NjBhNDFkYWMtMzY0MS00ZWQ3LWIzYjQtMDYyNTA5MGE0YWRm&sourceId=urlshare