GOT7 - 2017 Wonderwall Mở rộng

17 - 2017 Wonderwall

Mới

630 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 630 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 630 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 945 ₫.

Mô tả: lịch bàn.

Quà tặng: fancam, brochure (đặt trước 24/9/2016, nếu group trên 10 sẽ được nhận hết), mini banner (quay số 30 người may mắn), posater A3, photocard, sticker, deco sticker.

Đặt trước 10/11/2016.

Vận chuyển ~ 12/2016.

Giá: 630k/bộ.

Cọc 400k.

form.office.naver.com/form/responseViewMobile.cmd?formkey=NmQ2ZDAwNzUtNWFiMy00YWM1LWFiNmYtMGY4NWFiMDU1OTg2