Eunwoo - Smooth Criminal Mở rộng

Eunwoo - Smooth Criminal

Mới

380 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 950 ₫.

Set 1: 380k: quạt, photocard, sticker.

Set 2: 870k: slogan, card gì đó ko biết dịch, card in, set 1.

Set 3: 1300k: brouche, poster A3, set 2.

Donate trước 18/6/2017.

Không nhận cọc vì là hàng donate có thể fs sẽ ko gửi quà :(((

form.office.naver.com/form/responseViewMobile.cmd?formkey=ZmY1OTlhN2QtMjY4Yy00MTAzLTg1ZTctYzRjNTEzNGQzODA5