GOT7 - Flight log Departure Mở rộng

GOT7 - Flight log Departure

Mới

320 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 320 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 320 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 480 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Fly
02.못하겠어
03.빛이나
04.FISH
05.REWIND
06.Beggin on my knees
07.Something Good
08.HOME RUN