(GOT7) -DREAM NIGHT DVD + 1ST FAN MEETING 365+ DVD (4 DISC) Mở rộng

(GOT7) -DREAM NIGHT DVD + 1ST FAN MEETING 365+ DVD (4 DISC)

Mới

1 800 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1800 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1800 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 700 ₫.

DISK(DVD) 1. DREAM KNIGHT

01. DREAM KNIGHT

DISK(DVD) 2. Special Features

01.코멘터리&인터뷰 (Commentary & Interview)

02. 드라마 메이킹 (Drama Making Film)

03.감독판NG&비하인드 컷 (NG & Behind-the-scene Director`s Edition)

04. 팬사인회 스케치 (Fan signing Sketch)

05. Drama OST MV (Forever Love) 

DISK(DVD) 3. GOT7 데뷔 1주년 기념 첫 팬미팅 실황

01. GOT7 데뷔 1주년 기념 첫 팬미팅 실황

DISK(DVD) 4. 리허설,인터뷰,공연현장 스케치 등 메이킹 스토리

01. 리허설,인터뷰,공연현장 스케치 등 메이킹 스토리