(GOT7)- 1ST FAN MEETING 365+ DVD & GOTCHA (1ST PHOTO BOOK IN MALAYSIA) (3 DISC) Mở rộng

(GOT7)- 1ST FAN MEETING 365+ DVD & GOTCHA (1ST PHOTO BOOK IN MALAYSIA) (3 DISC)

Mới

1 900 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1900 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1900 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 850 ₫.

DISK(DVD) 1. GOT7 데뷔 1주년 기념 첫 팬미팅 실황

01. GOT7 데뷔 1주년 기념 첫 팬미팅 실황

DISK(DVD) 2. 리허설,인터뷰,공연현장 스케치 등 메이킹 스토리

01. 리허설,인터뷰,공연현장 스케치 등 메이킹 스토리

DISK(DVD) 3. GOACHA 1ST Photo book in Malaysia

01. Chapter.1 ‘A’ M/V Making Story : 뮤직비디오 비하인드 현장 공개

02. Chapter.2 1st Photo Book Making Story : 화보집 촬영 비하인드 공개

03. Chapter.3 It’s Time To Talk : 그룹 별 인터뷰

04. Chapter.4 Self-Camera (Special Angle)