(GOT7) -REAL GOT7 SEASON3 (3 DISC) + SUMMER PACKAGE Mở rộng

(GOT7) -REAL GOT7 SEASON3 (3 DISC) + SUMMER PACKAGE

Mới

1 760 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1760 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1760 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 640 ₫.

DISK(DVD) 1.

01. Ep01. GOT7 상남자로 돌아왔다

02. Ep02. 게임머신 GOT7

03. Ep03. 내 화를 풀어줘! GOT7!

04. Ep04. GOT7의 극한 육아일기

DISK(DVD) 2. 

05. Ep05. 빨래!? 끝!

06. Ep06. GOT7의 딱 좋은 여름휴가 #1

07. Ep07. GOT7의 딱 좋은 여름휴가 #2 바비큐 파티

08. Ep08. GOT7과 딱 좋은 게임한판!

DISK(DVD) 3.

09. Ep09. GOT7 무서운 게 딱 좋아!

10. Ep10. GOT7, GOT7은 I GOT7이 딱 좋아!

11. * Real GOT7 Season3 Special Making