INFINITE - Official Thẻ Collection vol.2 Mở rộng

INFINITE - Official Thẻ Collection vol.2

Mới

Giá 610k/bộ

Chi tiết hơn

610 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 610 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 610 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 915 ₫.

세트구성: 인피니트컬렉션카드 60매(10PACK)+카드설명서
특전: 미니 스탠드 페이퍼(랜덤 1종)


틴케이스: 사이즈 163*142*22mm / 캔류
슬리브: 사이즈 158*144*23mm / 홀로그램지
무게: 350g

* 카드는 모두 랜덤형식으로 들어 있습니다.
* 한 세트에는 모든 종류의 카드가 들어있지 않습니다.
* 본 상품은 한정 수량으로 제작되었습니다.