INFINITE - 2016 Lịch + Photo Diary Mở rộng

INFINITE - SEASON'S GREETINGS (Lịch + Photo Diary)

Mới

Giá 900k/bộ

Chi tiết hơn

900 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 900 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 900 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 350 ₫.

1. 캘린더 : 216x280 (mm) / 30p
2. 포토 다이어리 : 134x194 (mm) / 148p
3. 스티키 메모 패드 50p : 3ea 
4. 볼펜 3 pcs
5. 패키지 : 310x230x40 (mm)

※ 유의사항
1. 본 상품의 사양은 제작상의 이유로 다소 변경 될 수 있습니다.
2. 위 취급 상품 외의 타 상품은 공식 상품이 아님을 알려 드립니다.
3. 본 상품은 공식 판매처에서만 판매합니다 유사품에 주의하세요.